آشنایی با بیمه تکمیلی درمان سینا و پوشش های اضافی آن | مشهد بیمه

حمایت‌های بیمهای با پوشش‌های بیمه تکمیلی درمان سینا

حمایت‌های بیمه‌ای با پوشش‌های بیمه تکمیلی درمان سینا

بیمه تکمیلی درمان سینا هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هزینه همراه برای افراد زیر ۷ سال و بالای ۷۰ سال و هزینه آمبولانس را به عنوان پوشش‌های اصلی پرداخت می‌کند و سپس در صورت تمایل بیمه‌گزار و پرداخت حق بیمه بیشتر پوشش‌های اضافی ارایه می‌شوند. پوشش‌های اضافی باید به صورت جداگانه درخواست شوند. این پوشش‌ها سقف تعهدات بیمه‌گر را افزایش می‌دهند.

 شما می‌توانید با پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش‌های اضافی را خریداری کنید و از پوشش‌های بیشتری استفاده کنید.

پوشش‌های اضافی در بیمه تکمیلی درمانی سینا :

 • زایمان اعم از طبیعی و سزارین
 • افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی تخصصی
 • هزینه‌های پارکلینیکی (اقدامات تشخیصی، که برای سنجش میزان پیشرفت یا بهبود بیماری انجام می‌شود) از جمله: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، نوار عضله، نوار عصب، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و ….
 • درمان نازایی و ناباروری.
 • جبران هزینه‌های ویزیت و دارو
 • جبران هزینه‌ی خدمات آزمایشگاهی
 • پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی
 • هزینه خرید عینک طبی، لنز طبی و سمعک
 • جراحی‌های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم
 • پرداخت هزینه عمل‌های مجاز سرپایی
 • هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن
 • جبران هزینه مربوط به تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جنین.

شرایط دریافت بیمه تکمیلی برای بیمه‌گزار چیست؟

با توجه به اینکه بیمه درمان در شرکت بیمه سینا، گروهی است برای دریافت این بیمه باید حداقل ۵۰ درصد کارکنان به همراه افراد تحت تکفل آن‌ها تحت پوشش قرار بگیرند و حق بیمه ماهانه از حقوق بیمه‌شده اصلی کسر می‌شود. حداکثر سن بیمه‌شده برای گروه‌های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال، از بیمه‌شده حق بیمه اضافی دریافت می‌شود. در بیمه‌های تکمیلی گروهی بالای ۱۰۰۰ نفر هم محدودیتی برای بیمه شدن افراد وجود ندارد.

افراد تحت تکفل بیمه‌شده در بیمه درمان شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر و سایر افراد تحت سرپرستی است.

بیمه درمان تکمیلی