آشنایی با بیمه درمان تکمیلی انفرادی و پوشش‌های این بیمه نامه | مشهد بیمه

آشنایی با بیمه درمان تکمیلی انفرادی و پوشش‌های این بیمه نامه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی برای افرادی طراحی شده است که تحت نظر ارگان یا سازمان خاصی بیمه تکمیلی نیستند. بیمه تکمیلی انفرادی در شرکت‌های گوناگون متفاوت است و طرح‌های مختلفی وجود دارد تا افراد و خانواده‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی

 پوشش‌های بیمه تکمیلی انفرادی

برخی از پوشش‌های بیمه تکمیلی را در زیر می‌بینید:

  • هزینه‌های بستری بیمارستانی جراحی، انواع سنگ‌شکن، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) و …
  • عمل‌های جراحی مهم شامل جراحی‌های تخصصی مرتبط به سرطان، قلب، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند ریه و پیوند مغز استخوان
  • هزینه‌های پاراکلینیکی دسته اول شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سیتی اسکن، انواع آندوسکپی، ام آرای، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری
  • هزینه‌های پاراکلینیکی دسته دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری–PFT)، نوار عضله (EMG)، نوار عصب (NCV)، نوار مغز (EEG)، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی
  • هزینه پاراکلینیکی دسته سوم که جبران هزینه‌های جراحی‌های مجاز سرپایی را شامل می‌شود. برخی از این پوشش‌ها عبارتند از: شکستگی و دررفتگی، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیونلیپوم، تخلیه کیست، لیزردرمانی و بیوبسی
  • خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی، آسیب‌شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی
  • هزینه‌های آمبولانس‌های شهری و بین‌شهری
  • جبران هزینه‌های زایمان طبیعی و سزارین
  • جبران هزینه‌های رفع عیب‌های انکساری چشم
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی

در نظر داشته باشید که بیمه درمانی تکمیلی انفرادی مانند سایر بیمه ها شامل فرانشیز می‌باشد. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های بیمارستانی ۲ میلیون تومان باشد، بیمه تنها یک میلیون و هشتصد هزار تومان را خواهد پرداخت و پرداخت بقیه هزینه بر عهده شخص است.

نکته دیگر، توجه به دوره انتظار است. دوره انتظار زمانی است که تعهد شرکت بیمه شروع نشده است. اگر در دوره انتظار یکی از مواردی که در بیمه‌نامه ذکر شده است، خسارتی اتفاق بیفتد، خارج از تعهد شرکت بیمه است. به عنوان مثال، بارداری دارای دوره انتظار است. دوره انتظار زایمان معمولا از ۶ ماه به بالا است. دوره انتظار در شرکت‌های مختلف متفاوت است.