آشنایی با بیمه ورزشی و پوشش های این بیمه نامه برای ورزشکاران | مشهد بیمه

 بیمه ورزشی

بیمه ورزشی برای ورزشکاران حرفه ای الزامی است. همه ما بارها شاهد صحنه های دلخراش در مسابقات ورزش بوده ایم. اتفاقاتی که طی آن ورزشکاران گاهی دچار مصدومیت و آسیب های جبران ناپذیری می شوند. به همین خاطر وزارت ورزش و جوانان با همکاری فدراسیون پزشکی اقدام به راه اندازی بیمه ورزشی کردند. این بیمه نامه برای ورزشکاران در هنگام حضور در مسابقات و اماکن ورزشی الزامی است. در صورتی که ورزشکار بدون کارت بیمه در مسابقات و اماکن ورزشی دچار حادثه شود، مسئولیت حادثه بر عهده مربی یا مسئول برگزاری مسایقات می باشد.

 بیمه نامه را از کجا بگیریم؟

فدراسیون پزشکی ورزشی طی قراردادی با ورزشکار متعهد می شود تا در صورت بروز سانحه ورزشی در اماکن ورزشی که نیاز به درمان داشته باشد، طبق تعرفه و تا سقف معین غرامت درمان یا دیه پرداخت نماید.

هزینه بیمه نامه

این بیمه نامه دارای حق بیمه ای ثابت می باشد. هرچند هزینه بیمه نامه روستایی و عشایر با بیمه ورزشی در شهرها متفاوت است.

هزینه ای که در سال ۹۸ برای این بیمه نامه در نظر گرفته شده مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان می باشد. این مبلغ برای یکسال پرداخت می گردد.

اعتبار بیمه نامه ها در طول سال یعنی از اول فروردین تا پایان اسفند می باشد و در هر سال نیاز به تمدید دارد

 پوشش های بیمه نامه

این بیمه نامه هزینه های درمانی و غرامت یا دیه نقص عضو و یا فوت را طبق تعهدات پرداخت می کند.

تمام غرامت های درمانی که حین فعالیت های ورزشی در اماکن ورزشی ایجاد شود، جزو تعهدات و مشمول پوشش های این بیمه نامه می باشد بجز مواردی که در ادامه خواهیم گفت :

  • هرگونه آسیب غیر ورزشی در صورتی که حتی در اماکن ورزشی به وقوع بپیوندد.
  • هر کدام از بیماری­های داخلی مانند بیماری های قلب، ریه، گوارش، کلیه، خون و … بیماری های جراحی غیرمرتبط با آسیب­های ورزشی مانند آپاندیس، فیستول، آبسه، واریکوسل، کیست، و تومور حتی اگر براثر فعالیت ورزشی باشد. مشکلات اسکلتی عضلانی که به دلیل ورزش نیست.
  • دارو هایی که به آسیب ورزشی ارتباطی نداشته باشد.
  • کلیه داروهای خارجی اگر مشابه ایرانی داشته باشند.
  • انواع پروتز، بریس، کرست، عضو مصنوعی، عصا، عینک و  …
  • هزینه انتقال و آمبولانس بیمار
  • موارد غیر ضروری صورتحساب بیمارستان مانند هزینه همراه، غذا، خدمات، ساک بهداشتی، شرح حال و..
  • روش های درمانی غیر طبی مانند طب سوزنی و …

برای دریافت خسارت باید فرم گزارش حادثه ورزشی ارائه شود. این فرم در دسترس مسئولین اماکن ورزش قرار دارد و توسط آن ها تکمیل می گردد. تایید این فرم توسط مراجع مشخصی انجام می گیرد.

بیمه حوادث