اسامی ماههای حرام و روش و فرمول محاسبه دیه ماه حرام | مشهد بیمه

رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه و محرم.

تشدید دیه قتل در ماه‌های حرام

از احکام مربوط به این ماه‌ها آن است که دیه قتل تشدید می‌شود و به اندازه دیه قتل در بقیه ماها، به اضافه ثلث (یک سوم) آن است.

دیه کامل معادل بهای یکصد نفر شتر است و اگر صدمه و قتل هر دو در ماه حرام واقع شوند یک سوم به مبلغ دیه اضافه می‌شود و شخص مقصر باید بهای ۱۳۳ نفر شتر را بپردازد.

ماه‌ های حرام عبارتند از ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب ، بنابراین بر خلاف باور برخی که ماه رمضان را نیز جزو ماه‌های حرام می‌دانند فقط ماه های مذکور ماه حرام بوده و موجب افزاش دیه می‌شود. اما برای اینکه نرخ دیه افزایش پیدا کند هم صدمه و هم قتل باید در یکی از این چهار ماه حرام باشد.

 

تفاوت مقدار دیه ماه حرام با دیه ماه‌ عادی

چنانچه حادثه رانندگی و فوت زیان دیده هر دو در ماه‌های حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان دیه یک سوم بیشتر از ماه‌های عادی خواهد بود.
اما نکته قابل توجه‌ این است که دیه، یوم الاداست؛ یعنی اگر واقعه تصادف در ماه عادی رخ دهد، اما فوت فرد حادثه دیده در ماه حرام اتفاق بیفتد، دیه او معادل دیه ماه‌های حرام خواهد بود.

 در چه صورت نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند ؟

فرض کنیم شخصی در ماه حرام مرتکب قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی شده و می‌خواهیم بدانیم که اولاً تحت چه شرایطی دیه‌ای که باید بپردازد افزایش پیدا می‌کند و ثانیاً این افزایش تا چه سقفی است؟

پس اگر کسی در ماه رجب به واسطه تصادف رانندگی مصدوم شد و در ماه شعبان فوت کرد افزایش دیه شامل او نمی‌شود. حتی عده‌ای معتقدند که صدمه و فوت باید در یک ماه حرام باشد پس اگر کسی در ماه ذیقعده صدمه دید و در ماه ذیحجه فوت کرد باز هم افزایش دیه مستقر نخواهد شد.

دیه کامل معادل بهای یکصد نفر شتر است و اگر صدمه و قتل هر دو در ماه حرام واقع شوند یک سوم به مبلغ دیه اضافه می‌شود و شخص مقصر باید بهای ۱۳۳ نفر شتر را بپردازد.