انواع بيمه های درمان و دوره انتظار در شرکت بیمه پارسیان | مشهد بیمه

بيمه درمان

ارزشمندترين دارايي هر انسان سلامتي جسم و جان او است. اما هيچ تضميني مبني بر تامين سلامت انسان در آينده وجود ندارد. از آنجائيكه افزايش روز افزون هزينه هاي درمان همواره يکي از نگراني هاي جدي افراد بوده، لذا جهت آمادگي انسانها در مواجهه با مشكلات اقتصادي كه در اثر بيماري هاي گوناگون اتفاق مي افتد مي بايد تدابير مناسبي در نظر گرفت. يكي از اين راه‌ها تامين پوشش بيمه درمان مي باشد.

چرا بيمه درمان، چرا بيمه پارسيان؟

به هنگام بروز بيماري، نگراني از دست دادن سلامت بيمار به اندازه كافي براي خود بيمار و اطرافيان وي آزار دهنده است. از طرف ديگر تامين هزينه‌هاي بستري و اعمال جراحي در بيمارستان‌ها، فشار مالي فراواني را به آنان وارد مي‌نمايد.
شركت بيمه پارسيان ضمن آگاهي از نگراني بيمه شدگان با ارائه پوشش بيمه درمان تلاش نموده تا حداقل، دغدغه هزينه هاي درمان را از دوش بيماران و خانواده هاي ايشان بردارد. بيمه پارسيان در حال حاضر و در سراسر كشور با بيش از ۹۹۱ مركز درماني شامل بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز تصوير برداري قرارداد همكاري داشته و بيمه شدگان با ارائه معرفينامه از شركت بيمه پارسيان مي توانند از خدمات اين مراكز بهره مند شوند. بديهي است بيمه شدگان در انتخاب هر يك از بيمارستانهاي كشور آزاد بوده و مي توانند مستقيماً به هر بيمارستاني كه تمايل دارند، مراجعه كرده و پس از تسويه حساب و پرداخت هزينه هاي درماني خود، مدارك پزشكي و صورتحسابهاي مربوطه را به شركت بيمه پارسيان تحويل داده، و هزينه هاي درماني پرداخت شده را طبق شرايط بيمه نامه دريافت دارند.

 

دوره انتظار

مدت زماني است كه در آن بيمه گر متعهد به جبران خسارت بيمه شده نخواهد بود . اين مدت در قراردادهاي درمان و جهت تعهد زايمان براي گروههاي زير ۲۵۰ نفر ۹ ماه و جهت گروههاي ۲۵۰ نفرالي ۱۰۰۰ نفر ۶ ماه خواهد بود ، همچنين دوره انتظار جهت بيماريهاي ذيل و براي گروههاي زير ۱۰۰۰ نفر به مدت ۳ ماه خواهد بود .
(نازائي ، كاتاراكت ، استرابيسم ، پوليپ و انحراف بيني ، سينوزيت ، لوزه ، جراحي قلب باز ، بيماريهاي مزمن كليه ، ديسك ستون فقرات ، پروستات ، واريكوسل ، ميو مكتومي و هيستركتومي ، سيستوسل ، ركتوسل، آنتروسل ،ليزيك ،تعويض مفصل ، پيوند قرنيه ،كاشت حلزون ، واريس ، هزينه هاي درماني ناشي از حوادث مربوط به ادامه معالجاتي كه حادثه قبل از تاريخ شروع اولين پوشش بيمه براي بيمه شده اتفاق افتاده باشد .)

دوره انتظار جهت گروههاي بالاي ۱۰۰۰ نفر حذف و صرفًا بيمه شدگان جديد در اين گروه مشمول دوره انتظار خواهند بود .

 

 

بيمه درمان گروهي
 سازمان‌ها و شركت‌هاي موفق جهت بالا بردن رضايتمندي كاركنان خود انواع خدمات رفاهي و درماني را براي آنان فراهم مي‌آورند.

 

درمان مسافرين خارج از كشور 
اگر قصد مسافرت به خارج از كشور را داريد در نظر داشته باشيد، هر لحظه ممكن است حادثه اي رخ دهد و يا بيماري بروز نمايد.

بیمه درمان تکمیلی