بیمه عمرتکیه‌گاه امروز و روشنی فردا و بهترین ‌‌سرمایه‌گذاری برای کودکان | مشهد بیمه

بیمه عمر تکیه‌گاه امروز و روشنی فردا و بهترین ‌‌سرمایه‌گذاری برای کودکان

بیمه عمر و آتیه فرزندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مفید و قابل‌توجه بیمه عمر و ‌‌سرمایه‌گذاری است. که در آن علاوه‌بر برخورداری از خصوصیات بیمه‌‌‌، سرمايه‌‌‌ای مطمئن برای تهيه نيازهای زندگی آينده آنان از قبيل تهیه مسکن، تهيه جهيزيه‌‌‌، هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و … را تأمين می‌نماید.

و قطعاً مهم‌‌ترین آرزوی هر پدر و مادر این است که آینده روشنی برای فرزندان خود مهیا کند.

بیمه عمر

با برنامه‌ریزی دقیق امروز، می‌توانیم زندگی و آینده شغلی‌‌‌، اجتماعی و تحصیلی فرزندان‌مان را در بازه زمانی از بدو تولد آنها تا ۳۰ سال آینده تغییر دهیم‌‌‌ (مدت و شرایط بیمه عمر و آتیه فرزندان در شرکت‌های بیمه مختلف، متفاوت است). هیچ خانواده‌‌‌ای نیست که از موفقیت فرزندان خود خوشحال نشود‌‌‌. اما چون برخی از خانواده‌ها برنامه‌‌‌ریزی برای آینده ندارند به‌ناچار کاری هم برای موفقیت فرزند خود‌‌‌ انجام نمی‌دهند.

بیمه آتیه فرزندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مفید و قابل‌توجه بیمه عمر و ‌‌سرمایه‌گذاری است. که در آن علاوه‌بر برخورداری از خصوصیات بیمه‌‌‌، سرمايه‌‌‌ای مطمئن برای تهيه نيازهای زندگی آينده آنان از قبيل تهیه مسکن، تهيه جهيزيه‌‌‌، هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و … را تأمين می‌نماید. طرح‌های بیمه عمر و آتیه فرزندان، بدون شک تکیه‌گاه امروز و روشنی فردا امید‌های زندگی‌مان خواهد بود.

 

بهترین ‌‌سرمایه‌گذاری برای کودکان

اساس بیمه عمر و آتیه فرزندان بر ‌‌سرمایه‌گذاری‌های کوچکی است که در دراز مدت مدت تبدیل به اندوخته‌ای بزرگ و چشمگیر برای تأمین  نیازهای آینده‌ی کودکان می‌شوند. والدین از زمان تولد کودکان می‌توانند آنها را با تعیین مبالغ بیمه‌‌‌ای منعطف بیمه کنند. حق‌بیمه این طرح را می‌توان با شرایط کاملا انعطاف‌پذیر  و به اَشکال ماهانه، چند ماه یک بار یا سالانه پرداخت نمود.

فقط کافی است بخشی از درآمد ماهیانه خود را که برای هزینه‌های پیش بینی نشده در نظر گرفته‌اید؛ برای این ‌‌سرمایه‌گذاری پر سود کنار بگذارید. تا این پس‌انداز به‌ظاهر اندک در مجموع تبدیل به سپرده‌‌‌ قابل‌توجهی شود که سود مشارکت تضمینی نیز به آن تعلق خواهد گرفت.

شرایط عمومی بیمه نامه

  • بیمه های آتیه کودکان با توجه به این که سن بیمه شدگان پایین می‌باشند از لحاظ پوششی دارای شرایط خاصی می‌باشند چرا که تقریبا در اکثر شرکت‌های بیمه ارائه پوشش‌های مختلف با توجه به سن فرد بیمه شده ارائه می‌شود که در زمان خرید این بیمه نامه باید آشنایی کافی با این بیمه نامه‌ها داشته باشید.
  • در بیمه نامه های عمر معمولا برای کودکان زیر ۱۵ سال و در برخی از شرکت ها برای کودکان زیر ۱۲ سال پوشش امراض ارائه نمی‌شود و با پایان ۱۵ سالگی و یا  ۱۲ سالگی فرزندان پوشش های امراض برای آن ها جاری می‌شود.
  • در کنار پوشش امراض، سرمایه فوت در حادثه و پوشش از کارافتادگی از دیگر پوشش‌های این بیمه نامه است که دارای شرایط خاصی برای استفاده می‌باشند. به عنوان مثال در پوشش ازکارافتادگی،  برای استفاده از  این پوشش سن بیمه شده باید بالای ۱۸ سال بوده و شاغل باشد.
  • بیمه عمر کودکان از لحاظ بیمه‌ای و از لحاظ سرمایه گذاری تفاوتی با بیمه نامه‌های عمر ندارند، فقط مزیت مهم بیمه عمر کودکان این است که با توجه به پایین بودن سن افراد بیمه شده سرمایه گذاری شکل گرفته بسیار ارزنده می شود. در واقع مبالغ حق بیمه‌های  اندک ماهانه تبدیل به اندوخته بیمه‌ای می‌شود که می‌تواند بسیار دلنشین باشد.

تماس با ما