بیمه مسئولیت حرفه ای آرایشگاه ها چه پوشش هایی دارد ؟ | مشهد بیمه

بیمه مسئولیت آرایشگاه

علاوه بر بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، نوع دیگری از بیمه مسئولیت ویژه آرایشگاه ها ارائه می شود که خسارت های مالی و جانی  که به مشتریان و اشخاص

ثالث و مراجعه کنندگان وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

در واقع ترکیبی از بیمه مسئولیت آرایشگر در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت حرفه ای آرایشگر می باشد.

خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت آرایشگاه:

۱-حساسیت های پوستی

۲-تخریب مو یا ریزش مو

۳-حرارت روی صورت و دست و پا

۴-آسیب دیدگی چشم ها ،پلک ،ابروها ، مژه ها

۵-برق گرفتگی به علت خیس بودن مو و بدن

۶-شکستگی یا مصدومیت بر اثر لغزش در سالن

۷-بیماری های واگیردار و مهلک مانند ایدز و هپاتیت

استثناعات

۱-خسارت های ناشی از کیفیت مواد مصرفی غیر استاندارد

۲-خسارت ناشی از دفرمه شدن مو ها

۳-خسارت ناشی از تخلف در قوانین

۴-خسارت وارده به تجهیزات بیمه گزار

۵-خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب

۶-خسارت وارده به بیمه گزار و شرکا

۷-خسارت وارد به کارکنان تحت امر بیمه گزار

۸-خسارت ناشی از مسئولیت اشخاصی به جز بیمه گزار

بیمه مسئولیت