شرایط ومدارک دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی | مشهد بیمه

راهنمای دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی برای تشویق و دستخوش به خانم ها و آقایانی که برای نخستین بار ازدواج کنند و واجد شرایط لازم باشند، هدیه ای در نظر می گیرد. این هدیه، کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی نامیده می شود.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی:

  • متقاضی برای اولین بار ازدواج کرده باشد.
  • عقد یا ازدواج دائم باشد و حتما در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.
  • متقاضی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز را پرداخته باشد.
  • متقاضی باید در تاریخ ازدواج مشغول به کار باشد و قطع همکاری نکرده باشد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی:

  • اصل سند ازدواج زوجین به همراه تصویر آن
  • اصل شناسنامه زن و مرد متقاضی، به همراه تصویر همه صفحات آن
  • تعهد نامه کتبی ثبت شده در محضر (مبنی بر اینکه اولین ازدواج وی است و قبلا این هدیه را دریافت نکرده است.)
  • دفترچه بیمه درمان متقاضی
  • فرم تاییدیه حساب بانکی با مهر و امضای رسمی بانک و یا داشتن صورت حساب بانکی با مهر و امضای رسمی بانک

 

مبلغ کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی:

مبلغ پاداش ازدواج تامین اجتماعی، برابر با یک ماه حقوق متوسط متقاضی می باشد .فرمول حقوق متوســط هر بیمه‌شــده برابر است با حاصل جمع حقوق دریافتی شخص متقاضی (مشمول کسر حق بیمه) در دو ســال قبل از تاریخ ازدواج و تقسیم عدد به دست آمده برعدد ۲۴ .

حداقل مبلغ:

اگر مبلغ به دست آمده از فرمول بالا از حداقل حقوق حداقل وزارت کار کمتر باشد، مبلغ پرداختی برابر با حقوق حداقل وزارت کار می شود. به عبارتی حداقل مبلغ کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی برابر است با حقوق حداقل وزارت کار.

نکات مهم و کلیدی درمورد هدیه تامین اجتماعی:

در این قسمت به چند تیتر مهم و سوالات متداول متقاضیان دریافت این پاداش پاسخ خواهیم داد.:

پاداش ازدواج فقط و فقط به ازدواج اول تعلق می‌گیرد؛

در صورتی که بیمه شده ی متقاضی، در زمان ازدواج اول، شرایط گفته شده برای گرفتن هدیه ازدواج را نداشته باشد، این پاداش در ازدواج دوم به بعد هم دیگر به او تعلق نمی گیرد.

پاداش تامین اجتماعی برای افرادی که سال ها پیش ازدواج کرده اند؛

همه ی بیمه شدگان تامین اجتماعی که در سالهای گذشته ازدواج کرده اند ولی این کمک هزینه را دریافت نکرده اند، در صورتی که در تاریخ ازدواجشان تمامی شرایط نام برده شده را دارا بودند، هم اکنون می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند.

اعطا وام به هر دو طرف ازدواج بلامانع است؛

در صورتی که هر دو طرف عقد ازدواج، شرایط بالارا داشته باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو نفرشان تعلق می گیرد. بنابراین هر دو نفر می توانند برای دریافت این هدیه اقدام لازم را انجام دهند.

تماس با ما