لیست قیمـت ها – ســـامانه جامــع بیمــه پزشــکان کشـــور | مشهد بیمه

نرخنامـــه بیمــه مســـئولیت حرفـــه ای با پوشش

حداکثر ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــــال

مبالغ ذیل شامل مالیــات ارزش افـــزوده با نرخ ۹ درصد نیز می باشند

لیست نرخ بیمـــه نامه مســـئولیت حرفه ای پزشکان به تفکیک گروه

  صفر سال یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال
گروه ۱ ۱۶۴۸۰۸۰۰  ۱۵,۳۰۳,۶۰۰ ۱۴,۱۲۶,۴۰۰ ۱۲,۹۴۹,۲۰۰ ۱۱,۷۷۲,۰۰۰ ۱۰,۵۹۴,۸۰۰ ۹,۴۱۷,۶۰۰
گروه ۲      ۱۰,۹۸۷,۲۰۰ ۱۰,۲۰۲,۴۰۰ ۹,۴۱۷,۶۰۰ ۸,۶۳۲,۸۰۰ ۷,۸۴۸,۰۰۰ ۷,۰۶۳,۲۰۰ ۶,۲۷۸,۴۰۰
گروه ۳     ۸,۲۴۰,۴۰۰ ۷,۶۵۱,۸۰۰ ۷,۰۶۳,۲۰۰ ۶,۴۷۴,۶۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۵,۲۹۷,۴۰۰ ۴,۷۰۸,۸۰۰
گروه ۴     ۵,۴۹۳,۶۰۰ ۵,۱۰۱,۲۰۰ ۴,۷۰۸,۸۰۰ ۴,۳۱۶,۴۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ ۳,۵۳۱,۶۰۰ ۳,۱۳۹,۲۰۰
گروه ۵    ۴,۱۲۰,۲۰۰ ۳,۸۲۵,۹۰۰ ۳,۵۳۱,۶۰۰ ۳,۲۳۷,۳۰۰ ۲,۹۴۳,۰۰۰ ۲,۶۴۸,۷۰۰ ۲,۳۵۴,۴۰۰
گروه ۱ جراحان متخصص زنان و زایمان،جراحان متخصص ارتوپدي،جراحان عمومی،متخصص بیهوشی،جراح ریه
گروه ۲ جراح فک و صورت ، جراحان متخصص قلب ،مغز و اعصاب و ستون فقرات ، جراحان متخصص ارولوژي آنژیوپلاستی ، اورولوژي ، جراح قفسه سینه ، جراح

کودکان ، جراح پیوند کلیه ، جراح متخصص نوزادان وکودکان ، جراحان متخصص چشم و قرنیه ، جراح ترمیم و پلاستیک

گروه ۳ جراح متخصص گوش و حلق و بینی،دندانپزشک،دندانپزشک کودکان ،جراحان متخصص پوست و مو،جراحان متخصص ایمپلنت،دندان و لثه و ریشه

دندان،متخصص فک، صورت،سر و گردن ، متخصص فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

گروه ۴ متخصصین آندسکوپی،رادیولوژي،میکروبیولوژي،داروسازي،فیزیوتراپی و توانبخشی،متخصص چشم (بدون جراحی) و سایر پزشکان غیر جراح
گروه ۵ پزشک عمومی ، پزشک خانواده ، پزشک هسته اي ، طب اورژانس ، طب کار ، کایپروپلاستی ،متخصص کلیه ومجراي ادرار ،متخصص تغذیه ، روان پزشک

،آزمایشگاه

صفر سال  یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال
گروه ۱ ۴,۴۳۶,۳۰۰ ۴,۰۳۳,۰۰۰ ۳,۶۲۹,۷۰۰ ۳,۲۲۶,۴۰۰ ۲,۸۲۳,۱۰۰ ۲,۸۲۳,۱۰۰ ۲,۸۲۳,۱۰۰
گروه ۲ ۳,۲۶۷,۲۷۵ ۲,۹۷۰,۲۵۰ ۲,۶۷۳,۲۲۵ ۲,۳۷۶,۲۰۰ ۲,۰۷۹,۱۷۵ ۲,۰۷۹,۱۷۵ ۲,۰۷۹,۱۷۵
گروه ۳ ۲,۷۱۲,۶۸۳ ۲,۴۶۶,۱۲۵ ۲,۲۱۹,۴۵۸ ۱,۹۷۲,۹۰۰ ۱,۷۲۶,۲۳۳ ۱,۷۲۶,۲۳۳ ۱,۷۲۶,۲۳۳
گروه ۴ ۱,۶۳۳,۵۸۳ ۱,۴۸۵,۱۲۵ ۱,۳۳۶,۵۵۸ ۱,۱۸۸,۱۰۰ ۱,۰۳۹,۵۳۳ ۱,۰۳۹,۵۳۳ ۱,۰۳۹,۵۳۳
گروه ۵ ۱,۰۹۴,۰۳۳ ۹۹۴,۶۲۵ ۸۹۵,۱۰۸ ۷۹۵,۷۰۰ ۶۹۶,۱۸۳ ۶۹۶,۱۸۳ ۶۹۶,۱۸۳
گروه ۱ ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند
گروه ۲ ماماهای شاغل در بیمارستان, دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان
گروه ۳ کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی,کارشناسان فیزیوتراپی,پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخشها CCU و ICU و دیالیز,اورزانس,سوپر

وایزر بالینی,تکنیسین فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵

گروه ۴ پرستاران و بهیاران سایر بخشها ,تکنسین اتاق عمل,پرستاران و بهیاران اتاق عمل,سوپر وایزر بالینی,تکنیسین فوریت های پزشکی بیمارستان
گروه ۵ تکنسین های رادیولوزی,سی تی اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه , داروخانه و تکنسین های نورگری و CSR و کمک بهیاران

لیست نرخ بیمـــه نامه مســـئولیت حرفه ای رزیدنت به تفکیک گروه
صفر سال یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال
گروه ۱ ۲۴,۷۲۱,۲۰۰ ۲۲,۹۵۵,۴۰۰ ۲۱,۱۸۹,۶۰۰ ۱۹,۴۲۳,۸۰۰ ۱۷,۶۵۸,۰۰۰ ۱۵,۸۹۲,۲۰۰ ۱۴,۱۲۶,۴۰۰
گروه ۲ ۱۶,۴۸۰,۸۰۰ ۱۵,۳۰۳,۶۰۰ ۱۴,۱۲۶,۴۰۰ ۱۲,۹۴۹,۲۰۰ ۱۱,۷۷۲,۰۰۰ ۱۰,۵۹۴,۸۰۰ ۹,۴۱۷,۶۰۰
گروه ۳ ۱۲,۳۶۰,۶۰۰ ۱۱,۴۷۷,۷۰۰ ۱۰,۵۹۴,۸۰۰ ۹,۷۱۱,۹۰۰ ۸,۸۲۹,۰۰۰ ۷,۹۴۶,۱۰۰ ۷,۰۶۳,۲۰۰
گروه ۴ ۸,۲۴۰,۴۰۰ ۷,۶۵۱,۸۰۰ ۷,۰۶۳,۲۰۰ ۶,۴۷۴,۶۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۵,۲۹۷,۴۰۰ ۴,۷۰۸,۸۰۰
گروه ۵ ۶,۱۸۰,۳۰۰ ۵,۷۳۸,۸۵۰ ۵,۲۹۷,۴۰۰ ۴,۸۵۵,۹۵۰ ۴,۴۱۴,۵۰۰ ۳,۹۷۳,۰۵۰ ۳,۵۳۱,۶۰۰

 

گروه ۱ جراحان متخصص زنان و زایمان،جراحان متخصص ارتوپدي،جراحان عمومی،متخصص بیهوشی،جراح ریه
گروه ۲ جراح فک و صورت ، جراحان متخصص قلب ،مغز و اعصاب و ستون فقرات ، جراحان متخصص ارولوژي آنژیوپلاستی ، اورولوژي ، جراح قفسه سینه ، جراح کودکان ، جراح پیوند کلیه ، جراح متخصص نوزادان وکودکان ، جراحان متخصص چشم و قرنیه ، جراح ترمیم و پلاستیک
گروه ۳ جراح متخصص گوش و حلق و بینی،دندانپزشک،دندانپزشک کودکان ،جراحان متخصص پوست و مو،جراحان متخصص ایمپلنت،دندان و لثه و ریشه دندان،متخصص فک، صورت،سر و گردن ، متخصص فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
گروه ۴ متخصصین آندسکوپی،رادیولوژي،میکروبیولوژي،داروسازي،فیزیوتراپی و توانبخشی،متخصص چشم (بدون جراحی) و سایر پزشکان غیر جراح
گروه ۵ پزشک عمومی ، پزشک خانواده ، پزشک هسته اي ، طب اورژانس ، طب کار ، کایپروپلاستی ،متخصص کلیه ومجراي ادرار ،متخصص تغذیه ، روان پزشک ،آزمایشگاه

 

 

 

 

تماس با ما