پرداخت هزینه‌های درمانی وجراحی زیر چتر بیمه پاسارگاد | مشهد بیمه

پوشش خدمات جراحی زیرچتر بیمه پاسارگاد

دست و پنجه نرم کردن با بیماری خود درد بزرگی است؛ وای به روزی که بیمار مجبور شود با هزینه‌های درمانی بالا دست به گریبان شود. جراحی یکی از آن اعمال

سلامت و درمان است که جیب مردم را با هزینه‌هایی که گاه سر به فلک می‌کشند خالی کرده است. با وجود تمام طرح‌هایی که برای تسهیل پرداخت هزینه‌های

درمانی و کاهش آن‌ها اجرا می‌شود باز هم  تامین هزینه جراحی هچنان بحث‌برانگیزاست.

پاسارگاد همیشه یک قدم از رقبا جلوتر بوده است و به خوبی با هزینه‌های اعمال جراحی که گاه تحت پوشش قرار می‌گیرند و گاه از پوشش بیمه‌ای خارج هستند

آشنایی دارد. از این رو پوشش جدید خدمات جراحی بیمه پاسارگاد طرح جدیدی از این شرکت است بلکه بیمار از این پس هیچ درد و رنجی جز رنج بیماری را در طول

درمان خود احساس نکند.

تامین هزینه‌های جراحی و بستری با بیمه پاسارگاد

بیمه تکمیل درمان همراه بیمه عمر پاسارگاد در مواقعی که بعد از وقوع حادثه به جراحی یا بستری نیاز دارید همراه شما خواهد بود. در صورت نیاز به جراحی یا بستری

چه طی حادثه و چه به صورت طبیعی بیمه‌گذارن می‌توانند از سرمایه بیمه عمر پاسارگاد خود تا سقف پنج میلیون تومان بهره‌‍مند شوند.

در پوشش خدمات جراحی،  بیمه عمر پاسارگاد تا سقف  ده میلیون تومان را به عنوان  کمک هزینه درمان جراحی اعضا اصلی بدن به بیمه‌گذار اعطا می‌کند.

منظور از اعضا اصلی بدن جراحی مربوط به قلب، مغز و اعصاب، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند ریه و پیوند مغز استخوان است.

 

 

 

تعیین سطح پوشش بیمه‌ای

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد طرح پوشش تکمیلی خاصی در نظر گرفته که منحصرا جهت درمان بیمه شدگان بیمه های عمر بدون پرداخت حق بیمه است.

مهم‌ترین مزیت این طرح حذف هزینه اضافی ، حق بیمه اضافی یا کسر از صندوق است  که در مجموع  باعث می‌شود بیمار تحت پوشش با خیال راحت هزینه‌ها را به

پشتوانه سرمایه خود در بیمه عمر پاسارگاد پرداخت کند.

 

بر اساس این که جز کدام گروه قرار گرفته‌اید و مجموعه ذخیره شما چه قدر است می‌توانید از خدمات پوشش هزینه‌های جراحی بیمه پاسارگاد بهره‌مند شوید:

 

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری