رونمایی از طرح محصول جدید بیمه درمان انفرادی بیمه سینا | مشهد بیمه

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینابان

این بیمه‌نامه با حضور دکتر رضا جعفری مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ در شعبه بندرعباس بیمه سینا رونمایی و صادر

شد.

بیمه سینا

بیمه سینا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در راستای تحقق استراتژی سهامداران عمده (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) با تأکید بر توسعه

بازار و ارائه خدمات با رعایت عدالت اجتماعی و پوشش هزینه‌های بیمارستانی و جراحی بیمه‌شدگان اقدام به ارائه طرح بیمه درمان انفرادی کرده

است.

بیمه درمان انفرادی 

بیمه درمان انفرادی به‌همراه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینابان و به‌صورت یک بسته خدمات بیمه‌ای ارائه می‌شود و متقاضی باید دارای بیمه عمر و

سرمایه‌گذاری سینابان نزد بیمه سینا باشد. 

این بیمه‌نامه اولین طرح بیمه درمان انفرادی در صنعت بیمه ایران است که به‌صورت بسته خدمات بیمه‌ای و «بلندمدت» عرضه می‌گردد.

بیمه اشخاص