آیا خرید بیمه عمر با وجود داشتن بیمه تأمین اجتماعی نفعی برای ما دارد؟ | مشهد بیمه

آیا خرید بیمه عمر با وجود داشتن بیمه تأمین اجتماعی نفعی برای ما دارد؟

خرید بیمه عمر دارای ماهیت متفاوتی نسبت به بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی بیشتر ظرفیت خود را در بخش درمانی صرف می‌نماید و بخش اعظمی از مبلغ دریافتی به عنوان حق‌بیمه به هزینه‌های درمانی اختصاص داده می‌شود.

خرید بیمه عمر
خرید بیمه عمر

یکی از مهمترین تفاوت‌های بیمه عمر و تأمین اجتماعی مبحث بازنشستگی است؛ در بیمه تأمین اجتماعی حتما باید مدت خدمت بر اساس جداول مشاغل به پایان برسد. (مثلا 20 سال سابقه برای مشاغل سخت و زیان‌آور یا 30 سال سابقه برای مشاغل عادی)

اما در بیمه عمر واریز 5 سال حق بیمه برای و استفاده از خدمات مستمری و بازنشستگی کافی‌ست، بیمه‌های عمر دارای قراردادهای 5 تا 30 ساله هستند و اگر حداق این دوران را طی کنید نیز می‌توانید بازنشسته شوید.

خرید بیمه عمر
خرید بیمه عمر

جدول مقایسه بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی

تفاوت‌های حقوق بازنشستگی در بیمه عمر و  بیمه تأمین اجتماعی

  • حقوق تأمین اجتماعی فقط به فرد بازنشسته، و یا همسر و فرزندان متوفی تعلق می‌گیرد.
  • مستمری در بیمه‌های عمر می‌تواند به صورت مادام العمر و به ذی‌نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت شود.

بیمه عمر نیاز به آزمایش پزشکی دارد؟

در بیشتر شرکت‌های بیمه بعد از تکمیل فرم درخواست بیمه‌عمر توسط متقاضی، آن فرم توسط پزشک معتمد بررسی شده و بر اساس پاسخ‌های درج شده در بخش مربوط به سلامتی و سوابق بیماری در مورد نیاز به انجام معاینات پزشکی و یا آزمایشات تصمیم‌گیری خواهد شد.
لازم به توضیح است که در صورت نیاز به آزمایش، هزینه‌های آزمایش به عهده شرکت بیمه خواهد بود؛ مگر آنکه به دلایل پزشکی و یا عدم تمایل متقاضی قرارداد منعقد نشود، در این حالت هزینه‌ها به عهده فرد خواهد بود.