از کار افتادگی ناشی از حادثه در بیمه عمر به چه صورت است| مشهد بیمه

 از کار افتادگی ناشی از حادثه در بیمه عمر به چه صورت است

از کار افتادگی ناشی از حادثه در بیمه های عمر و پزشکی قانونی دو تعریف کاملا متفاوت است.

در بیشتر مواقع در بیمه های تامین اجتماعی و پزشکی قانونی از کار افتادگی به سبب قطع نخاع و یا زندگی نباتی و هرگونه از کارافتادگی به این شکل خواهد بود.

پوشش ازکارافتادگی

در بیمه های عمر پوشش های از کارافتادگی نسبت به شغل بیمه گذار تعیین میگردد به این معنا که بیمه گذار می تواند در شغل دیگری فعالیت کند اما از حرفه ی اصلی خود باز می ماند(مانند راننده ای که پای خود را از دست بدهد)

توجه داشته باشید این پوشش به افراد بالای 18 سال و شاغل تعلق میگیرد و از کار افتادگی که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد تحت پوشش خواهد بود.

 از کار افتادگی ناشی از حادثه

بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه اضافی مربوط، متعهد می گردد که در صورت از کار افتادگی کلی ناشی از حادثه و یا بیماری، اقساط حق بیمه را در بیمه نامه منظور نماید. مبلغ اقساط حق بیمه برابر با اقساط حق بیمه در سال وقوع نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی بوده و در صورت وقوع هر یک از حالت های زیر، پایان می یابد.

الف) خاتمه بیمه عمر و تشکیل سرمایه.
ب) ده سال از زمان شروع تعهد.
ج) اتمام از کار افتادگی یا نقص عضو.
د) سن ۶۵ سالگی تمام بیمه شده.

تبصره: مبلغ منظور شده با تایید بیمه گر می تواند ضریبی از اقساط حق بیمه باشد.

بیمه شده، زمانی از کار افتاده به حساب می آید که به واسطه حادثه و یا بیماری توانایی فعالیت در شغل خود و یا شغلی متناسب با تجربه و تحصیلاتش را نداشته باشد.

نقص عضو کامل در پوشش از کار افتادگی چیست ؟

این پوشش از کار افتادگی می تواند ناشی از حادثه و یا بیماری باشد. در صورت حادثه یا بیماری، چنانچه بیمه شده توانایی انجام وظایف شغلی خود را به واسطه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از بدن از دست بدهد، مشمول پوشش این الحاقیه خواهد شد. بروز هر یک از شرایط زیر نقص عضو کامل محسوب می گردد.

۱. نابینایی کامل از دو چشم.
۲. از کار افتادگی کامل از دو دست، حداقل از مچ.
۳. از کار افتادگی دائم از دو پا، حداقل از پنجه به صورت کامل.
۴. از کار افتادگی دائم یک دست و یک پا حداقل از مچ به صورت کامل.
۵. قطع کامل نخاع.
۶. ناشنوایی کامل از دو گوش.
۷. برداشتن فک پائین.

تبصره:

 در کلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت، تعیین کلی یا جزئی بودن میزان آن و تعیین مدت ازکار افتادگی موقت با پزشک معتمد بیمه گر می باشد. در صورتی که بیمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک، به انتخاب دو پزشک مذکور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اختلاف، لازم الاتباع خواهد بود.

نقص عضو و از کار افتادگی جزئی، مشمول این پوشش نخواهد بود.

مشاوره و خرید بیمه نامه