Skip to content

بیانیه ماموریت ما

ماموریت ما این است که بهترین و موفق ترین عرضه کننده خدمات بیمه ای در بازار مشهد، خراسان و سپس در ایران باشیم و کاری کنیم که مشتریان به امنیت خاطر در کار و زندگی خود در زمینه بیمه و خدمات بیمه ای برسند و دغدغه ای از جهت کیفیت بیمه ها ، خدمات بیمه ای و دریافت خسارت نداشته باشند و دائما کیفیت خدمات تخصصی خود و مجموعه کاری خود را در زمینه های امور بیمه ای و خدمات آن ارتقا دهیم و با جدیت و تلاش روزافزون و سازمان یافته به جذب و بازاریابی مشتریان جدیدتر و بهتر بپردازیم .

 ما میزان موفقیت خود را بر مبنای رشد سالانه 25 درصد یا بیشتر در حوزه فروش و سودآوری ارزیابی می کنیم.

 مجموعه مشهد بیمه به دلیل وجود نیروهای متخصص، متعهد به شغل (و ارزش های آن)، صبور، منظم، محترم و پویای آن شهرت و اعتباری مثال زدنی دارد و با سودآوری صعودی خود الگویی منحصر به فرد است.