بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث خانواده
بیمه حوادث خانواده بیمه ای با مبلغ کم و پوشش بسیار پیشنهاد ویژه مشهدبیمه به مشتریان گرامی .

یکی از بیمه هایی که ما در مشهد بیمه همیشه به افرادی که طرف مشاوره آنها هستیم پیشنهاد می دهیم بیمه حوادث خانواده است در این بیمه نامه ناچیزبرای هر کدام از اعضای خانواده توسط سرپرست خانواده بیمه نامه را تهیه می‌کنند. در این بیمه نامه حق بیمه با توجه به سن اعضای خانواده متغیر است که معمولا برای بچه ها کمتر خواهد بود .البته شرکت های بیمه هر ساله سقف تعهدات را به همراه سن فرد بیمه شده به صورت جدول کامل ارائه می کنند.

بیمه حوادث خانواده از جمله بیمه نامه‌هایی می‌باشد که با پرداخت حق بیمه‌های اندک پوشش‌های بسیار خوب وارزنده‌ای را به بیمه گذاران  ارائه می‌کند از این رو بیمه حوادث یکی از پرطرفدارترین بیمه نامه‌ها است و همیشه در مشهد بیمه به بیمه گذاران برای خانواده‌ها پیشنهاد داده می‌شود.

پوشش‌های بیمه حوادث خانواده

با توجه به شرایط این بیمه نامه پوشش‌های زیر در طول مدت جاری بودن بیمه  نامه ارائه  می‌شود. پوشش‌های اصلی بیمه حوادث خانواده به قرار زیر است( البته با کمی تفاوت در شرکتهای بیمه ای )

  • غرامت فوت ناشی از حادثه
  • غرامت نقص عضو در اثر حادثه
  • نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
  • غرامت روزانه به علت از کار افتادگی موقت در اثر حادثه
  • غرامت روزانه بستری در بیمارستان.
  • غرامت روزانه عمومی (فقط برای مشاغل آزاد).
  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه (که با توجه به این پوشش به نوعی بیمه گذار یک بیمه نامه درمانی تهیه کرده است البته فقط در قبال حادثه )
  • پوشش های اضافی بیمه حوادث خانواده

علاوه بر پوشش‌های اصلی، پوشش های زیر به بیمه حوادث خانواده می‌توان اضافه کرد که این پوششها را هم ، فقط در برخی از شرکت‌های بیمه این پوشش‌ها را ارائه می‌کنند، این خطرات عبارتند از:

  • خطرات زلزله
  • خطرات آتشفشان

با توجه به مبلغ ناچیز این بیمه نامه ، خریدآن که به نوعی بیمه درمانی نیز می‌باشد (فقط در قبال حوادث) برای هر سطح از توان مالی افراد قابل تهیه هست ، به دیدار کنندگان از سایت توصیه می‌کنیم که حتما برای تهیه این بیمه نامه که مبلغ آن هم بسیار اندک هست ، حتما برای تهیه این بیمه نامه از مشاوره رایگان ما استفاده فرمایید .