باز هم زلزله

ه

باز هم زلزله منطقه ای دیگر از کشور عزیزمان (استان هرمزگان )را به شدت لرزانید و خسارات زیادی را به اموال و سرمایه های هموطنان عزیزمان وارد آورد. ما در مشهد بیمه اکثرا با هموطنانی روبرو هستیم که اطلاع ندارندکه با یک بیمه بسیار ارزان و با تدبیری بسیار موثر و ساده می‌شود از خسارت به اموال و سرمایه هایمان جلوگیری کنیم .

حفاظت از اموال و دارایی و سرمایه‌ها در مقابل زلزله بسیار ارزان و ساده است .

با تهیه بیمه آتش سوزی و اضافه کردن پوشش زلزله ،سیل و ….در آن بیمه به راحتی و ارزانی می‌توانید از اموال و سرمایه‌های خود در مقابل این بلای طبیعی حفاظت کنید .

 

برای اطلاعات بیشتر با مشهدبیمه تماس بگیرید .  05132225639   ساعات 9 الی 14 هر روز غیر از ایان تعطیل