بیمه عمر مستمری دار بیمه پاسارگاد چیست ؟

بیمه عمر مستمری دار بیمه پاسارگاد چیست ؟

مشهد بیمه - بیمه عمر مستمری دار پاسارگاد
بیمه عمر مستمری دار پاسارگاد محصول رقابتی جدید بیمه پاسارگاد

این بیمه نامه(بیمه عمر مستمری دار بیمه پاسارگاد) بیمه نامه جدیدی از محصولات شرکت بیمه پاسارگاد است که با نگاه به تنوع بازار و جهت رقابت در زمینه طرح های جدید از سوی شرکت بیمه پاسارگاد ارایه شده است.

یکی از خواسته های بیمه گذاران همیشه این بوده که علاوه بر پوششهای بیمه ‌ای و دریافت اندوخته به همراه سود در انتها بتوانند حتی با تغییراتی در بیمه نامه حقوق بازنشستگی‌ای شبیه به تامین اجتماعی داشته باشند . این گونه از بیمه های عمر که اخیرا در ایران جاری شده و توسط چند شرکت بیمه ارایه می‌شود در جهت برآورده کردن این نیاز و خواسته بیمه‌گذاران طراحی و پس از تایید بیمه مرکزی ارایه می‌گردد .

در این نوع از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شما علاوه بر این که از پوششهای بیمه عمر پاسارگاد استفاده می‌کنید می‌توانید پس از پایان مدت حقوق مستمری دریافت کنید.

چند نکته در مورد این بیمه نامه :

1- مدت بیمه نامه عمر مستمری دار بیمه پاسارگاد حداکثر 40 سال است.

2 – این بیمه نامه به دو دوره تقسیم می‌شود اولین دوره مانند بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری معمولی به پرداخت حق بیمه مربوط می‌شود ( تشکیل اندوخته مناسب است) و دوره دوم دریافت مستمری است.

مجددا متذکر می‌شویم حداکثر مدت زمان دو دوره 40 سال است یعنی اگر دوره اول30 سال انتخاب شده باشد دوره دوم یعنی دوره ای که مستمری دریافت می‌شود 10 سال خواهد بود.

و اگر دوره اول 20 سال یا 10 سال انتخاب شده باشد دوره مستمری (دوره دوم) به ترتیب 20 سال یا 30 سال خواهد بود .

نکته = بطور طبیعی می‌شود نتیجه گرفت که اگر دوره اول را کوتاهتر انتخاب کنیم و مبالغ پرداختی در این دوره را زیاد و مناسب انتخاب کنیم مدتی که مستمری دریافت خواهد شد طولانی تر و بستگی به پرداخت پول بیشتر  در دوره اول نتیجتاً مستمری مناسبتری دریافت خواهیم کرد .

3- در زمان دریافت مستمری شخص از پوشش هایی از بیمه های عمر پاسارگاد همچنان برخوردار خواهد بود که عبارتند از :

الف – پوشش سرمایه فوت بدون دریافت حق بیمه مربوطه

ب – پوشش درمان تکمیلی (SOS).

ج – اضافه شدن سود 10% + سود مشارکت در منافع .

نکته : دریافت مستمری به گونه ای تنظیم می شود که در پایان مدت دریافت مستمری ، اندوخته‌ای موجود نخواهد بود .

لازم به ذکر است این طرح جدید خون تازه ای در رگهای فروش  نماینده‌های حرفه ای بیمه پاسارگاد به جریان انداخته و مزیت رقابتی بیشتری را برای آن شرکت فراهم آورده  است.

تذکر مهم :

در پایان این مقاله به روال معمول ، مشاورین و متخصصین مشهد بیمه

تاکید می‌کنند که :

 در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مسئله بسیار مهم پوششهای بیمه ای هستند و در درجه اول اهمیت قرار دارند و بقیه امتیازها  ، مزیت‌های رقابتی هستند ،ازجمله سرمایه گذاری ، مستمری و …. در درجه دوم اهمیت قرار دارند .

همکاران ما در مشهد بیمه بدون نیاز به حضور شما در محل دفتر مشهد بیمه با یک تلفن ، مشاوره و صدور بیمه عمر مستمری دار پاسارگاد را دراسرع وقت و به صورت کامل در محل شما انجام و تحویل خواهند داد

فقط کافیست در ساعات اداری با شماره :

05132225639

تماس حاصل فرمایید