بیمه مسئولیت مهندسین چه بیمه نامه ای است و چه پوشش هایی دارد ؟| مشهد بیمه

بیمه مسئولیت مهندسین چه بیمه نامه ای است و چه پوشش هایی دارد ؟

بیمه مسئوليت مهندسین در قبال مالك, اشخاص ثالث و كاركنان اجرايی پروژه  بدين معنی كه چنانچه در نتيجه سهل انگاری يا قصور, خطا, غفلت يا اشتباه حرفه ای بيمه گزار در محل ملك مورد محاسبه, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالكاشخاص ثالث ، كارگران پروژه  و کارفرما وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود

حادثه در کارهای ساختمانی امری است اجتناب ناپذیر و ممکن است در حین کار حادثه‌ای اتفاق بیافتد که خسارت جانی و مالی برای کارگران و یا سایر افراد ثالث به همراه داشته باشد و مسئولیت این حادثه ناشی از  کوتاهی و قصور مهندسین ناظر باشد. برای جبران چنین حوادثی، مهندسین ناظر می‌توانند از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر (یا همان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان) کمک بگیرند.
این بیمه نامه برای مهندسینی ارائه می‌شود که عضو سازمان نظام مهندسی بوده، پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضای شهرسازی از شهرداری داشته باشند. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان برای سه دسته از مهندسین زیر ارائه می‌شود:

 • بیمه مهندسین ناظر
 • بیمه مهندسین طرح
 • بیمه مهندسین محاسب

هر فرد با توجه به تخصص ، درجه و پایه مهندس و متراژ سالیانه که  به تفکیک نوع تخصص، بر اساس متراژ سالیانه نظارت، متراژ سالیانه طراحی و متراژ سالیانه محاسبه و حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع می‌توانند بیمه نامه خود را تهیه نمایند.

بیمه مسئوليت مهندسین

پوشش‌های بیمه مسئولیت مهندسین

با توجه به شرایط بیمه مسئولیت مهندسین  دو نوع خسارت جانی و خسارت مالی برای بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود، مواردی که به عنوان پوشش در بیمه‌نامه درج شده و تحت پوشش می باشند به ترتیب زیر می‌باشد:

 • پوشش هزینه‌های پزشکی
 • پوشش فوت
 • پوشش خسارت های مالی

پوشش‌های گفته شده به شکل زیر در هر بیمه نامه آورده می شود که فرد بیمه گذار به درخواست خود هرکدام از تعهدات خود به شرکت بیمه اعلام می‌نماید:

 • تعهد شرکت‌ های بیمه  برای جبران هزینه‌های پزشکی هرنفر در هر حادثه
 • حداکثر تعهد شرکت بیمه  برای جبران هزینه‌های پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
 • میزان تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
 • تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام
 • حداکثر تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه
 • تعهد شرکت بیمه  برای جبران خسارت مالی در هر حادثه
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه
 • تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود. پوشش‌های بیمه مسئولیت مهندسان از جمله مواردی هستند که در محاسبه قیمت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان تاثیر گذار می‌باشد.

بیمه مسئوليت مهندسین

مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر نمی‌باشند:

 •  خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 •  خسارت ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی وارد به ساختمان مورد نظارت که بیمه گذار مسئول جبران آن نیست، مشمول این بیمه نامه نمی‌‏باشد
 •  جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌‏باشد.
 • خسارت براساس نظر کارشناس بیمه‏گر تعیین و پرداخت می‏‌گردد .
 • خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو .
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و مطالبات شهرداری
 • خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت‌های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی
 • کلیه پروانه‌‏های ساختمانی و برگه‌‏های تعهد نظارت که قبل از صدور بیمه نامه صادر شده، مشروط به موارد ذیل تحت پوشش بیمه‌‏ای باشد:
  الف- خسارت در زمان اعتبار بیمه نامه و در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد
  ب- پروانه‌‏های ساختمانی تحت پوشش که جهت آنها پایان‏ کار ( پایان ساخت ) صادر نگردیده باشد.

شرایط بیمه مسئولیت مهندسان ناظر

 • پوشش‌های این بیمه نامه برای خساراتی پرداخت می‌شود که در حین اجرای پروژه ساختمانی اتفاق افتاده باشد.
 • اگر خسارتی بعد از پایان کار اتفاق افتاده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 • در این بیمه نامه، اشخاص ثالث ( ازجمله همسایگان و عابرین و … ) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی نیز می‌توانند تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 لطفا جهت کسب اطلاع بیشتر  وبه روز این بیمه نامه با مشهد بیمه تماس بگیرید