بیمه مسئولیت چرا برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است | مشهد بیمه

بیمه مسئولیت چرا برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است

بیمه مسئولیت برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است زیرا آن هادر مقابل داروهایی که بر اساس نسخه تجویزی پزشک به بیماران تحویل می‌دهند مسئول هستند.

هر داروی اشتباهی که ممکن است به دست بیمار برسد و وی به اشتباه ان را مصرف نماید و صدمه و آسیب جسمانی و حتی روانی و یا شاید فوت برای بیمار پیش بیاید مسئول آن پزشک داروسازی است که مسئول فنی آن داروخانه می باشد.

حتی برای مواردی از قبیل اشتباه در درج میزان مصرف دارو که نهایتا منجربه تشدید  و یا عدم بهبود در بیماری شود و یا خسارت نقص عضو و یا  فوت برای وی پیش بیاید می‌تواند از این بیمه نامه برای جبران خسارت کمک بگیرد.

از این رو داشتن این بیمه نامه از جمله بیمه نامه هایی می باشد که اغلب پزشکان داروساز آن را تهیه می‌نمایند.

بیمه مسئولیت

شرایط بیمه مسئولیت داروسازان

این بیمه نامه بر اساس تاریخ دریافت برگ صلاحیت مسئول فنی و تاریخ شروع فعالیت به عنوان مسئول فنی صادر می‌شود  و در زمان تکمیل  فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت داروسازان باید  هر دو تاریخ از سوی بیمه گذار به شرکت بیمه اعلام شود.
بیمه مسئولیت داروخانه و داروسازان یکی می‌باشد و هر فرد مسئول فنی داروخانه باید برای جبران خطاهای ممکنه که تحت پوشش این بیمه نامه است بیمه نامه مربوطه را خریداری نماید.
در این بیمه نامه میزان پوشش های مورد درخواست و مورد تعهد شرکت بیمه درج می شود و هر بیمه گذرا می تواند از همه پوشش های بیمه نامه خود در طول مدت داشتن بیمه نامه بر اساس شرایط بیمه نامه استفاده کند.

اگر بیمه گذار سابقه خسارت داشته باشد نوع خطا و شکایتی را که بر روی بیمه نامه داشته را اعلام نماید:

*ارائه داروی اشتباهی به بیمار
* اشتباه در درج میزان مصرف دارو
*تشدید یا عدم بهبود بیماری در اثر  ارائه داروی اشتباه و یا میزان مصرف اشتباه ، فوت یا نقصی عضو همه مواردی هستند که بیمه گذار در زمان در صورت داشتن خسارت حتما باید به شرکت بیمه اعلام شود.

بیمه مسئولیت

نکته :

بیمه مسئولیت داروسازان برای داروخانه های شبانه روزی و سایر داروخانه ها متفاوت می باشد و معمولا قیمت بیمه مسئولیت داروسازانی که مسئول فنی داروخانه های شبانه روزی هستند در بیشتر شرکت های بیمه دارای اضافه نرخ بوده و باید مبلغ بالاتری را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.

پروانه مسئول فنی داروخانه

تاریخ فعال بودن پروانه مسئول فنی داروخانه از مهم‌ترین مواردی می باشد که حتما باید معتبر باشد و اگر تاریخ پروانه مسئول فنی داروخانه در زمان خسارت اعتبار نداشته باشد ، بیمه گذار ممکن است که در پرداخت خسارت به مشکل بخورد.
پرداخت خسارت برای مواردی از قبیل داروی اشتباه، اشتباه در درج میزان مصرف، تشدید و یا عدم بهبود بیماری بر اساس رای دادگاه و با طی روند قانونی پرونده انجام می شود.
ارائه برخی از پوشش‌ها از جمله پوشش هزینه های پزشکی با میزان تعهدات بیشتر از میزان دیه ماه حرام با داشتن مجوز از شرکت بیمه ارائه می شود.
معمولا داروخانه‌هایی که دارای مجوز ساخت داروهایی ترکیبی دارند بر اساس نوع مجوزی که دارند می توانند بیمه نامه مربوطه  را خریداری نمایند.

اگر داروخانه ای مجوز ساخت داروی ترکیبی را نداشته باشد و خسارتی به علت ساخت و ارائه داروی ترکیبی اتفاق بیافتد تحت پوشش این بیمه نامه قرار نمی گیرد.

پوشش های بیمه مسئولیت داروسازان

غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در ماه های عادی در هر حادثه بر اساس دیه همان سال در زمان حادثه

مشخص شدن حداکثرغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه های حرام بر اساس دیه همان سال در هر حادثه

پرداخت حداکثرهزینه پزشکی برای هر نفر بر اساس دیه ماه حرام هر سال

در طی دوره بیمه حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و نقص عضو حداکثر تا دیه ماه حرام ان سال

حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی بر اساس دیه هر سال

 

مشاوره وخرید بهترین بیمه نامه مسئولیت داروسازان

تماس با مشاور مشهد بیمه از طریق شماره 05132225639