تخفیفات بیمه ثالث خودرو تحت چه شرایطی قابل انتقال است ؟؟ | مشهد بیمه

تخفیفات بیمه ثالث خودرو تحت چه شرایطی قابل انتقال است ؟؟

تخفیفات بیمه ثالث خودرو طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی به بیمه کارآفرین قابل انتقال است

تخفیفات بیمه ثالث خودرو

هر بیمه گذاری برای حفظ تخفیفات خودرو خود میتواند زمان فروش خودرو از شرکت بیمه اش بخواهدکه یک الحاقیه برایش صادر کند و تخفیف بیمه خودرو را صفر نماید تا با استناد به همان الحاقیه، تخفیفات را برای خودرو جدید به بیمه گذار تعلق گیرد

طبق گفته کارشناس بیمه محدودیت زمانی برای این الحاقیه وجود ندارد یعنی اگه ماشین فروخته شد و حتی چند سال بعد بیمه گذار ماشین دیگری را خریداری نمود میتواند از تخفیف بیمه ثالث  خودرو قبل استفاده کند.

ادامه مطلب را در ویدئو مربوطه و از زبان مسئول فنی و اداری بیمه ها در مشهد بیمه پیگیری نمایید و سوالات خود را با شماره 05132225639 در میان بگذارید

اطلاعات تماس