فرانشیز،دوره انتظار،نحوه دریافت خسارت بیمه تکمیلی آسماری | مشهد بیمه

فرانشیز بیمه تکمیلی آسماری طرح گروهی

در همه بیمه‌های درمان تکمیلی، بیمه شده باید درصدی از هزینه‌های درمانی را پرداخت کند و شرکت بیمه تعهدی در برابر آن ندارد. به این درصد اصطلاحاً فرانشیز گفته می‌شود و میزان آن بین 10 تا 30 درصد متغیر است.

در تمام طرح‌های بیمه تکمیلی آسماری فرانشیز 10 درصدی وجود دارد. البته پوشش‌های اضافی این طرح‌ها فرانشیز 30 درصدی دارند.

دوره انتظار بیمه تکمیلی آسماری طرح گروهی

دوره انتظار یکی دیگر از شرایط کلی بیمه‌های تکمیلی است که به برخی از پوشش‌ها مثل پوشش زایمان تعلق می‌گیرد. یعنی بیمه شده بعد از گذشت مدتی مشخص از خرید بیمه‌نامه، می‌تواند از آن پوشش‌ها استفاده کند.

در بیمه تکمیلی گروهی آسماری، پوشش زایمان 9 ماه و پوشش بستری و جراحی 3 ماه دوره انتظار دارد. البته یکی از مزایای بیمه تکمیلی آسماری این است که اگر بیمه‌گذار سال گذشته هم تحت پوشش بیمه تکمیلی (از هر شرکت بیمه) بوده باشد، بعد از تمدید بیمه‌نامه خود از شرکت بیمه آسماری، دوره انتظار او حذف خواهد شد. البته به شرط تأیید بیمه‌گر قبلی و حداکثر گذشت 30 روز از پایان قرارداد بیمه تکمیلی قبلی.

شرایط سنی بیمه تکمیلی آسماری طرح گروهی

در بیمه تکمیلی آسماری هم مانند سایر شرکت‌های بیمه، فرزندان دختر تا زمان ازدواج و فرزندان پسر تا 20 سالگی می‌توانند تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار بگیرند. البته فرزندان پسر در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سالگی هم تحت پوشش خواهند بود.

شرایط بیمه تکمیلی آسماری طرح خانواده

بیمه آسماری و بیمه sos با همکاری هم بیمه تکمیلی خانوادگی را ارائه می‌کنند.

در بیمه تکمیلی خانوادگی آسماری همه افراد خانواده (در صورت داشتن شرایط لازم) باید متقاضی بیمه باشند و همه باید یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی آسماری را انتخاب کنند.

همچنین این بیمه‌نامه برای ساکنین شهر تهران صادر نمی‌شود اما ساکنین سایر شهرها می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی خانوادگی آسماری استفاده کنند.

البته در حال حاضر صدور طرح خانواده بیمه تکمیلی آسماری متوقف شده است و فقط افراد ساکن شهرستان که قبلا بیمه تکمیلی آسماری داشتند، می‌توانند برای تمدید آن اقدام کنید. در واقع فعلا بیمه‌نامه جدیدی صادر نمی‌شود و فقط بیمه‌نامه‌های قبلی تمدید خواهند شد.

نحوه دریافت خسارت بیمه تکمیلی آسماری

برای استفاده از بیمه تکمیلی آسماری یا دریافت خسارت، بیمه شده‌ها می‌توانند به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسماری مراجعه کنند تا بدون نیاز به پرداخت هزینه و فقط با پرداخت فرانشیز، از خدمات درمانی تحت پوشش استفاده کنند. البته در صورتی که قبل از مراجعه، به همراه نسخه پزشک از شرکت بیمه معرفی نامه بگیرند.

البته بیمه شده‌ها می‌توانند برای مراحل درمانی خود به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد هم مراجعه کنند اما در این حالت فرد باید همه هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کرده و پس از آن با مراجعه به شعب بیمه به همراه مدارک لازم، هزینه‌های خود را دریافت کند. البته طبق تعرفه و با کسر فرانشیز.

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی آسماری

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسماری و بیمه sos، بیش از 2500 مرکز در کل کشور است. مراکزی مثل بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دندانپزشکی و ….

همچنین در بسیاری از این مراکز امکان دریافت معرفی نامه آنلاین هم وجود دارد. یعنی برای استفاده از خدمات این مراکز، در همان محل برای بیمه شده معرفی نامه صادر می‌شود.

آشنایی با بیمه درمان تکمیلی خانوادگی و گروهی آسماری و پوشش های آن | مشهد بیمه