چرا داروسازان و پرسنل داروخانه به بیمه مسئولیت نیاز دارند؟ وشرایط این بیمه نامه | مشهد بیمه


چرا داروسازان و پرسنل داروخانه به بیمه مسئولیت نیاز دارند؟

پزشکان داروساز و افرادیکه در داروخانه فعالیت دارند در مقابل داروهایی که بر اساس نسخه تجویزی پزشک به بیماران تحویل می‌دهند مسئول هستند، هر داروی اشتباهی که ممکن است به دست بیمار برسد و وی به اشتباه ان را مصرف نماید و صدمه و آسیب جسمانی و حتی روانی و یا شاید فوت برای بیمار پیش بیاید مسئول آن پزشک داروسازی است که مسئول فنی آن داروخانه می باشد. حتی برای مواردی از قبیل اشتباه در درج میزان مصرف دارو که نهایتا منجربه تشدید  و یا عدم بهبود در بیماری شود و یا خسارت نقص عضو و یا  فوت برای وی پیش بیاید می‌تواند از بیمه مسئولیت خود برای جبران خسارت کمک بگیرد.

از این رو داشتن بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه از جمله بیمه نامه هایی می باشد که اغلب پزشکان داروساز آن را تهیه می‌نمایند.

شرایط بیمه مسئولیت داروسازان

 • اگر بیمه گذار سابقه خسارت داشته باشد باید در زمان خرید و تکمیل فرم پیشنهاد نوع خطا و شکایتی را که بر روی بیمه نامه داشته را اعلام نماید:
  *ارائه داروی اشتباهی به بیمار
  * اشتباه در درج میزان مصرف دارو
  *تشدید یا عدم بهبود بیماری در اثر  ارائه داروی اشتباه و یا میزان مصرف اشتباه ، فوت یا نقصی عضو همه مواردی هستند که بیمه گذار در زمان در صورت داشتن خسارت حتما باید به شرکت بیمه اعلام شود.
 • بیمه مسئولیت داروسازان برای داروخانه های شبانه روزی و سایر داروخانه ها متفاوت می باشد و معمولا قیمت بیمه مسئولیت داروسازانی که مسئول فنی داروخانه های شبانه روزی هستند در بیشتر شرکت های بیمه دارای اضافه نرخ بوده و باید مبلغ بالاتری را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.
 • تاریخ فعال بودن پروانه مسئول فنی داروخانه از مهم‌ترین مواردی می باشد که حتما باید معتبر باشد و اگر تاریخ پروانه مسئول فنی داروخانه در زمان خسارت اعتبار نداشته باشد ، بیمه گذار ممکن است که در پرداخت خسارت به مشکل بخورد.
 • پرداخت خسارت برای مواردی از قبیل داروی اشتباه، اشتباه در درج میزان مصرف، تشدید و یا عدم بهبود بیماری بر اساس رای دادگاه و با طی روند قانونی پرونده انجام می شود.
 • ارائه برخی از پوشش‌ها از جمله پوشش هزینه های پزشکی با میزان تعهدات بیشتر از میزان دیه ماه حرام با داشتن مجوز از شرکت بیمه ارائه می شود.
 • معمولا داروخانه‌هایی که دارای مجوز ساخت داروهایی ترکیبی دارند بر اساس نوع مجوزی که دارند می توانند بیمه مسئولیت خود را خریداری نمایند. اگر داروخانه ای مجوز ساخت داروی ترکیبی را نداشته باشد و خسارتی به علت ساخت و ارائه داروی ترکیبی اتفاق بیافتد تحت پوشش این بیمه نامه قرار نمی گیرد.

پوشش های بیمه مسئولیت داروسازان

بر اساس شرایط بیمه نامه مسئولیت داروسازان ، پوشش های زیر بر اساس درخواست بیمه گذار از سوی شرکت بیمه گر به بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود.

غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در ماه های عادی در هر حادثه بر اساس دیه همان سال در زمان حادثه

مشخص شدن حداکثرغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه های حرام بر اساس دیه همان سال در هر حادثه

پرداخت حداکثرهزینه پزشکی برای هر نفر بر اساس دیه ماه حرام هر سال

در طی دوره بیمه حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و نقص عضو حداکثر تا دیه ماه حرام ان سال

حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی بر اساس دیه هر سال

حتما در انتخاب شرکت بیمه برای خرید بیمه مسئولیت داروسازان سطح توانگری شرکت بیمه مورد نظرتان را بررسی کنید و شرکتی را انتخاب کنید که سطح توانگری بالایی را داشته باشد، چراکه خساراتی که تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارند از لحاظ میزان خسارت ، مبلغ ریالی بسیار بالایی می باشد. از این رو شرکت های بیمه‌ای که در سطح توانگری بالایی دارد معمولا در پرداخت خسارت بسیار خوش قول هستند و بیمه گذاران نگرانی در مورد خسارت نخواهند داشت. در خرید بیمه مسئولیت داروسازان همه بیمه گذاران باید فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه را تکمیل نمایند.

مشاوره وخرید بهترین بیمه نامه مسئولیت داروسازان