بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی بیمه خاورمیانه

مشهد بیمه - شرکت بیمه خاورمیانه
مشهد بیمه ارایه دهنده بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی بیمه خاورمیانه

 

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی (Supplementary Retirement and Annuity Plan) محصولی نوین و منحصر به فرد در صنعت بیمه از شرکت بیمه عمر و زندگی خاورمیانه می‌باشد . که در سایت مشهد بیمه و خصوصا در این مقاله سعی شده که مطالبی کلی از بیمه مستمری وبازنشستگی تکمیلی شرکت خاورمیانه را برایتان بازگو نماییم .

هر فرد می‌تواند از بدو تولد تا سن 80 سالگی نسبت به تهیه این بیمه اقدام نماید.

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی (Supplementary Retirement and Annuity Plan) به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران کهنسالی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند طراحی شده‌است همچنین مکملی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نیز می‌باشد تا کمبودهای ناشی از پایین بودن سطح حقوق‌های بازنشستگی نسبت به مخارج زندگی را جبران نماید.

 

مشهد بیمه ارایه دهنده بهترین های بیمه های عمر و بازنشستگی موجود در کشور عزیزمان ایران 

 

مشخصات کلی بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی بیمه خاورمیانه :

 

تامین آینده فرزندان

این بیمه نامه می‌تواند برای فرزندان از جهت تضمین درآمد و تامین نیازهای مالی مربوط به دوره جوانی بسیار مناسب باشد. فرزندانی که این بیمه نامه را دارند از سن مشخصی می‌توانند حقوق دریافت کنند یا مبلغی قابل توجه را یکجا برای تامین نیازهایی چون خرید مسکن یا … خود دریافت کنند.

 

بیمه ای برای تمام اصناف و کسبه :

یکی از چالش های اصناف و کسبه عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی و یا ازکارافتادگی است. این بیمه نامه با پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی یا از کارافتادگی راه حلی مطمئن برای این چالش پیشنهاد می‌گردد.

 

درآمدی برای زنان خانه دار

این بیمه نامه برای زنان خانه می‌تواند منبع درآمدی ایجاد کند که مانند زنان شاغل حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

 

 

امکان دریافت وام  یا  برداشت از حساب

دریافت مستمری  یا  اندوخته سرمایه گذاری

 

در صورت فوت بیمه شده در زمان پرداخت حق بیمه

این بیمه راه ‌حلی برای تهیه یک درآمد اضافی در تمامی دوران‌های زندگی از بدو تولد تا دوران بازنشستگی می‌باشد. این محصول دارای دو مزیت سرمایه‌گذاری و پوشش بیمه‌ای است که هر شخصی می‌تواند از مزایای هر دوی آن بهره مند گردد.

 

اندوخته سرمایه گذاری + سرمایه فوت + سرمایه فوت در اثر حادثه (در صورتی که فوت به علت حادثه باشد)

  

در صورت فوت بیمه شده در دوران دریافت مستمری  

 بیمه گذار می‌تواند گزینه تضمین و همچنین پوشش سرمایه فوت را در دوران دریافت مستمری انتخاب نماید. در این صورت شرکت بیمه خاورمیانه تضمین می‌نماید که پس از فوت شخص بیمه شده ادامه حقوق وی را تا پایان دوره تضمین به علاوه سرمایه فوت به ذینفعی که از قبل انتخاب کرده پرداخت نماید.

  پرداخت ادامه حقوق مستمری به ذینفع انتخاب شده تا پایان دوره تضمین  +  سرمایه فوت 

 

 

 

مزایای سرمایه‌گذاری بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی بیمه خاورمیانه

انعقاد قراردادهای 5 الی 30 ساله

ضریب افزایش مستمری سالانه تا 5%

دریافت مستمری به صورت مادام‌العمر، یا مدت زمان انتخابی

ضریب افزایشحق بیمه از 0% تا 20%

تضمین دریافت مستمری حتی در صورت فوت بیمه شده

پرداخت حق بیمه طی مدت قرارداد به صورت سالانه، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه