انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی وتفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی با بیمه عمر| مشهد بیمه

انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده

حتماً نام بیمه تأمین اجتماعی را شنیده‌اید و ممکن است شما یا نزدیکانتان تحت پوشش این بیمه باشید. بخش بزرگی از جامعه ایران دارای بیمه تامین اجتماعی هستند. بر اساس آماری که این سازمان مطرح کرده است حدود 40% از جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه قرار دارد که در حال استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.

بیمه تامین اجتماعی افراد شاغل را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و با بازنشسته شدن نیروی کار فعلی، به آن‌ها حقوق مستمری پرداخت می‌کند. همچنین بیمه تأمین اجتماعی در خصوص درمان به بیمه‌گزار، هزینه‌های درمانی بیمه‌شده و افراد تحت پوشش او را مطابق با آیین‌نامه‌ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

بیمه تامین اجتماعی در کنار خدمات بیمه‌ای و ارایه مستمری، با صدور دفترچه بیمه درمانی از بیمه‌شده حمایت می‌کند

تفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر

 افرادی که آینده‌نگری بهتری دارند در کنار بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر نیز خریداری می‌کنند. با این حساب هم می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی و دفترچه درمان آن استفاده کنند و هم از طریق بیمه عمر بابت خسارتی که به آن‌ها وارد شده غرامت دریافت کنند. همچنین اگر نیازی به استفاده از پوشش‌ها نداشته باشند با پایان مدت قرارداد بیمه عمر می‌توانند مستمری بیمه عمر دریافت کنند. یعنی هم مستمری بازنشستگی از محل کار خود و بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند و هم مستمری بیمه عمر بگیرند و به نوعی از دو محل حقوق بگیرند

خدمات بیمه تامین اجتماعی در حالت کلی

خدمات تامین اجتماعی شامل خدمات درمانی تامین اجتماعی و خدمات غیر درمانی می‌شود. بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق کارکنان ایجاد شده است و با همکاری کارفرما، دولت و کارگر/کارمند اداره می‌شود. هر فردی که در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و دیگر محیط‌های کاری مشغول به کار باشد در حالت عادی مشمول قانون کار و پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی با دریافت حق بیمه‌هایی بسیار اندک، آینده مادی بیمه‌گزار را تأمین می‌کند و با بازنشسته شدن فرد تا پایان عمر به وی و افراد تحت تکفل او حقوق و مزایای بازنشستگی پرداخت می‌کند. پرداخت مستمری از خدمات مهم بیمه تأمین اجتماعی است که در صورت ازکارافتادگی بیمه‌گزار و نقص عضو وی نیز خسارت واردشده را پرداخت و در مقابل حوادث حین کار از بیمه‌شده حمایت می‌کند. خدمات بیمه تامین اجتماعی بخش دیگری دارد که در خصوص درمان بیمه‌شده و افراد تحت تکفل او است